ISPRIČAJ PRIČU O SVOJIM STARIM STARKAMA I OSVOJI #NOVESTARKE

Svake starke imaju svoju priču. Neke su ispričane, a neke ćeš tek ispričati

Stare starke kriju priče i uspomene koje moraju biti ispričane! Conversice ne mogu pričati, ali ti možeš i zato se prisjeti ludih izlazaka, romantičnih spojeva, prvog dana škole i ostalih lijepih događaja u kojima su te pratile dobre stare starke.  Ispričaj nam priču!  

 

Objavi što više fotki starih starki na svom IG profilu i obavezno zaprati @conversehrvatska 

U opisu fotke ispričaj priču koja je razlog zašto su te starke tvoje najdraže i ne zaboravi dodati #novestarke 

Ako nemaš starke, a želiš ih  objavi fotku Conversica koje želiš i piši o uspomenama koje želiš doživjeti noseći ih! 😀 

Nema veze ako su starke prljave ili uništene, to znači da više priča kriju! 😉  

Što više priča i fotki objaviš, veće su ti šanse za osvajanjem nagrade jer tri najbolje i najkreativnije priče nagrađujemo novim starkama! Prati Converse Hrvatska na Instagramu i označi nas na fotki 

 

Prouči pravila prije nego započneš priču! 

Prati Converse Hrvatska Facebook Instagram za sve informacije o natječaju i dodatnu inspiraciju koja uvijek počinje od starki. 🙂 

 

 

PRAVILA NAGRADNOG IZAZOVA 

NOVE STARKE NAGRADNI NATJEČAJ  

Članak 1. 

Priređivač nagradnog natječaja je „Triple Jump“ d.o.o. (Converse Hrvatska), sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 34, 10000 Zagreb, OIB: 35875278809, u daljnjem tekstu Organizator. 

Članak 2. 

Nagradni natječaj se održava u trajanju dva tjedna te se ova pravila odnose na oba tjedna u kojima se nagradni natječaj odvija. 

Članak 3. 

Nagradni natječaj “Nove starke” traje od 24.09. do 07.10.2018. godine u ponoć. 

 

Članak 4. 

 Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promocija proizvoda Organizatora. 

Članak 5. 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s državljanstvom i prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici www.converse.hr. 

Djelatnici Organizatora, kao i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo sudjelovanja. 

 

Članak 6. 

Sudionici natječaja imaju zadatak pratiti Converse Hrvatska Instagram profil, fotografirati svoje Converse tenisica na te ih objaviti na Instagramu pod hashtagom aktivacije #novestarke uz opis omiljene uspomene koju su doživjeli noseći Converse tenisice. Sudionici koji nemaju Converse tenisice mogu podijeli fotografiju Converse tenisica koje žele osvojiti na Instagramu uz opis uspomene koju namjeravaju u njima stvoriti i hashtag #novestarke. Kriterij za odabir pobjednika je kreativnost korisnikaTakođer, nakon objave pobjednika potrebno je da isti dostave osnovne osobne podatke zbog preuzimanja nagrade na e-mail adresu koju će im Organizator komunicirati putem Instagrama. 

 

Članak 7. 

U obzir za odabir pobjednika ulaze samo sudionici koji su napravili i objavili svoje fotografije prema kriterijima iz Članka 6. 

 

Članak 8. 

Prijavom u ovaj nagradni natječaj sudionici daju izričitu i nedvojbenu privolu Organizatoru kao voditelju obrade zbirke osobnih podataka da osobne podatke iz Članka 6. koje su sudionici pružili koristi isključivo u svrhu utvrđenja identiteta nagrađenog sudionika i predaje/uručenja nagrade, kao i da se ti podaci koriste i procesuiraju isključivo u svrhu provedbe nagradnog natječaja. 

Sudionici prijavom u nagradni natječaj potvrđuju da su upoznati s činjenicom da će osobne podatke organizator uništiti po preuzimanju nagrade. 

Sudjelujući u natječaju, sudionici prihvaćaju i odobravaju da se podaci koje javno pruže, nakon okončanja nagradnog natječaja pa do uništavanja istih, koriste od strane organizatora isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti organizatora. 

Organizator zadržava pravo korištenja prijavljenih radova sudionika natječaja u vlastitim objavama na društvenim mrežama, pod uvjetom da su prethodno dali pristanak Organizatoru za korištenje njihovih materijala. 

Članak 9. 

Sudionici ovoga nagradnog natječaja sudjelovanjem potvrđuju i da su upoznati od strane Organizatora o svojim pravima i to: 

– pravu na povlačenje privole za obradu svojih podataka jednostavnom obaviješću organizatoru na bilo koji od dostupnih kontakata organizatora, bez da takvo povlačenje privole utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena 

– pravu na pristup svojim osobnim podacima i traženje njihova ispravka ili brisanja 

– pravu na podnošenje prigovora na obradu podataka sudionika Agenciji za zaštitu osobnih podataka 

– pravo na protivljenje da se osobni podaci koriste za potrebe izravnog marketinga 

– pravo dobiti od organizatora kao voditelja obrade zbirke podataka potvrdu obrađuju li se osobni podaci sudionika te pristup tim podacima. 

Članak 10. 

Organizator kao Voditelj obrade zbirke osobnih podataka, rukovati će podacima sudionika prema standardima koje propisuje regulativa o čuvanju osobnih podataka. 

Davanje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno i prepušteno je volji potencijalnih sudionika koji ispunjavaju uvjete iz Članka 6. i koji prihvaćanjem ovim Pravila sudjeluju u nagradnom natječaju. 

Organizator kao voditelj obrade zbirke podataka je prilikom donošenja ovih pravila uzeo u obzir potrebne mjere zaštite podataka te je upravo u tu svrhu određeno da sudionici mogu sudjelovati pod svojim ”nazivom-pseudonimom” kojim se koriste na javnom Instagram profilu dok će točne osobne podatke pružiti samo pobjednici natječaja i to u direktnoj komunikaciji sa organizatorom i to samo u svrhu ranije navedenu na što svi sudionici samim sudjelovanjem daju jasnu privolu. 

Organizator jamči da osobne podatke koji mu budu dostavljeni u ovdje propisanu svrhu neće davati trećim osobama te da te podatke neće koristiti niti u koju drugu svrhu osim ovdje navedenu na koje su sudionici i dali privolu. 

 

Članak 11. 

U ovom natječaju ukupno će biti podijeljeno 3 nagrade. Svaki pobjednik/ica će osvojiti Converse All Star tenisice po izboru. 

Članak 12. 

Dobitnik će biti obaviješten o dobivenoj nagradi najkasnije 7 radnih dana po završetku nagradnog izazova, a po završetku cijelog nagradnog natječaja svi dobitnici će biti objavljeni na službenim stranicama Converse Hrvatske.  

 Članak 13. 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, natjecatelji/sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihov naziv na javnom Instagram profilu bez naknade može objaviti prilikom proglašenja dobitnika/ica, te njihovo ime i prezime u svrhu transparentnog prikazivanja pobjednika. 

 

Članak 14. 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila i mehaniku natječaja. 

 

Članak 15. 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem web stranice https://www.converse.hr ili na službenim društveno mrežnim stranicama/profilima Organizatora. 

Članak 16. 

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravodobno obaviješteni. 

Članak 17. 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

 

U Zagrebu 24.09.2018. godine 

 

 

Objavljeno: 24 Sep 2018

Oznake:
Kategorija: